Hasar İşlemleri

Seyahat

sharebutton

Poliçe kapsamındaki acil bir durumda sigortalı;

SOMPO JAPAN Sigorta adına hizmet veren asistan şirketi İstanbul merkezini 24 saat boyunca 0090 850 251 80 11 nolu telefon numaralarından herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce en kısa sürede arar :

  • Adını ve soyadını, Poliçe Numarasını ve geçerlilik tarihini,
  • Kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını,
  • Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir.

Ardından ilgili müşteri yetkilisi nereye nasıl gideceğiniz konusunda bilgi ve yönlendirme yapacaktır.

Tazminat talep başvurusu ;

Tazminat talep başvurularınızı, dolduracağınız tazminat talep formu ve talebinizin türüne göre temin etmekle yükümlü olduğunuz hasarınızı gösterir belgelerin asıllarını ilgili bölümde belirtilen adrese taahhütlü posta veya kargo ile göndermek suretiyle yapabilirsiniz.

Tazminat Talep Formu

Gerekli Evraklar